Category: Events

Narito naman ang mga events na may kaugnayan sa bike at pagpadyak dito sa Pilipinas. Kung organizer ka ng event at may event kayo na nais mapromote sa site na ito, ipagbigay alam lamang sa amin sa pamamagitan ng ating contact page.

Dito na din nakalagay ang pagbabahagi ko ng aming experience sa events na aming napuntahan at nasamahan.