Trinx C700

Ang Trinx C-series ay mga 27.5 na Trinx MTB. Sa post …