SIKAD 6

Sa video na to nagpunta kami sa Bulacan para sumuporta sa …