THE ROAD

Support the channel by purchasing UnliAhon Face Mask & Sticker Pack: …

KAPIDAL

*This video was filmed before MECQ.* Sinubukan naman namin i-ride ang …

PINUGAY

Nai-ride namin ang pinaka-paborito ko na local route dito. Sobrang tagal …

GNAWAR

Reverse Rawang Loop ride. Test ride gamit ang Traction Roloo gravel …