Muralla: Lagarista 5


Karera ng mga naka-fixed gear.

November 25, 2017

Pisong Kape to Cafe Katerina. 24kms, 759m elevation gain.


Sa may Sampaloc na yun, pa-Sierra. Matindihan ito. Geared nga mahirap na ahunin yang Sampaloc, fixie pa.

Kung interesado kayo sumali, contact: Aj Trinidad | 0998-538-7194

for more info, visit: Muralla: Lagarista

header image grabbed from The Daily Grind | Muralla: Lagarista Quatro


  •  
  •  
  •  
  •