Category: Feature

Bike ko, bike ng iba. Bike mo, show mo.

Kung nais mo din na ma-feature ang bike mo, i-contact mo lamang kami.

Masarap din kasi tumingin sa bike ng iba, kahit na alam mong hanggang tingin ka na lang sa bike nila. Ganyan kasi ako madalas. Idadamay ko na lang din kayo.

Hindi lang bike ang maaring ma-feature namin dito, basta kahit ano na din na may kaugnayan sa bike at pagpadyak.